Φρικηπαίδεια:Αλμανάκ/Ιούλιος 10

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Παγκόσμηα ημέρα άγνοηας του γράμματος "ι"

770 π.χ.: Ο Λυκούργος απαγορεύεη στους σπαρτηάτες να συναθροήζονται σε συγκεντρώσεης μεγαλύτερες των 10 ατόμων. Η ποδοσφαηρηκή ομάδα του ΑΟ Μέλανα Ζωμού αντηδρά έντονα. Ο Λυκούργος εφευρήσκεη το μπακότερμα και πετάεη τον τερματοφύλακα στον Καηάδα.
879: Φραγκησκανοή καλόγεροη ανακαλύπτουν την μπύρα που δεν προκαλεή ρέψημο.
1452: Στο δημοτηκό συμβούληο της Κωνσταντηνούπολης, ο Κωνσταντήνος Παλαηολόγος αναθέτεη σε πόντηους μηχανηκούς την οχύρωση της κερκόπορτας.
1720: Ο Ησαάκ Νέυτων κάθεταη κάτω από μια πορτοκαλήα, αλλά σκέφτεταη ότη οη μηληές κάνουν καλύτερο ήσκηο.
1983: Θετηκή σε έλεγχο ντόπηνγκ γηα τεστοστερόνη, η αθλήτρηα σφυροβολήας της Ρουμανήας, Σβελτάνα Σηγκήτσεκ. "Στα παπάρηα μου" δηλώνεη σε σχετηκή συνέντευξη.
2007: Αυστραλοή γενετηστές εησάγουν γονήδια τοστηέρας σε αχηβάδες. Τα πρώτα ρηγέ μαργαρητάρηα εήναη γεγονός.