Οι δέκα εντολές του Θεού

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι 10 εντολές ήταν οι πιο βασικοί νόμοι του Θεού. Δυστυχώς όμως, έπεσαν έξω και ανακάλυψαν ότι ήταν η παραγγελία του Θεού στα Everest της Θεσσαλονίκης. Είχαν γραφτεί σε κάτι πλακέτες. Πριν καν καταφέρει ο Μωυσής να πει την αλήθεια στους ακόλουθούς του, αυτοί είχαν ήδη βγάλει συμπεράσματα για το ποιοι πρόκειται να είναι οι νόμοι του Θεού.

Οι 10 Εντολές[επεξεργασία]

Τίμα τον πατέρα (αριστερό) και τη μητέρα σου (δεξί)- Αμήν!

Παρακάτω βρίσκονται οι 10 λάθος νόμοι του Θεού:

  1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού.
  2. Ου ποιήσεις σε αυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
  3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
  4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
  5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης.
  6. Ου φονεύσεις.
  7. Ου μοιχεύσεις.
  8. Ου κλέψεις.
  9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
  10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.
Η πραγματική μετάφραση των πλακών.

Παρακάτω βρίσκεται η αληθινή μετάφραση των πλακών

Σχετικές εντολές[επεξεργασία]