Μουσουνίτσα

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η Άνω Μουσουνίτσα είναι θέρετρο του σκι και του μπάντμιντον και ευρίσκεται εις την ορεινήν Φθιώτιδα. Ή Φωκίδα. Στα Γκράβαρα τέλος πάντων. Ευρίσκεται εις θανάσιμον αντιζηλίαν με την Κάτω Μουσουνίτσαν, διότι ο πάλαι ποτέ αρχιτσέλιγξ της Άνω Μουσουνίτσης, ο Φίτσουλας με τ' όνομα (γνωστότερος και ως "ο Φίτσουλας με τ' όνομα") ηράσθη, απήγαγε και ενυμφεύθη την μασκότ της Κάτω Μουσουνίτσης, την προβατίναν Μπιρμπίλω, πιθανώς μετά της θελήσεώς της.

Η βεντέττα δια την βαναύσως τρωθείσαν τιμήν της Μπιρμπίλως, του Φίτσουλα και κατ΄επέκτασιν των δύο Μουσουνιτσών παραμένει εισέτι βιαία και άσβεστος, διαρκούσα ήδη από τας αρχάς του 20ού αιώνος και μη δεικνύουσα σημεία υφέσεώς τινος. Συχνάκις σημειούνται απαγωγαί ζώων (κατοικιδίων και μη) εκατέρωθεν, αίτινες συνήθως απολήγουν εις γάμου κοινωνίαν.

Τόσον βαθύ και αβυσσαλέον είναι το μίσος όπερ χωρίζει τας γειτονικάς αυτάς πολίχνας, ώστε έχουν προχωρήσει εις σύναψιν διεθνών συμμαχιών προς ενίσχυσιν των θέσεών των, δια της μεθόδου της αδελφοποιήσεως.

Η Μπιρμπίλω νύφη! (Αυγοτέμπερα εποχής)

Συγκεκριμένως η Άνω Μουσουνίτσα έχει αδελφοποιηθεί με:

Αντιστοίχως η Κάτω Μουσουνίτσα με:

  • την Κάτω Βόλτα (λαϊκόν άσμα)
  • τα Κάτω Πετράλωνα ή Κατράλωνα (Αφρική)
  • το Κατοβίτσε (Πολωνία) και
  • το Κολοκοτρωνίτσι (Αντέννα)
  • την Κάτω Καμήλα (Σέρρες)
  • το Κάτω Μητρούσι (Σέρρες)

Σημαντικήν αναταραχήν έχει προκαλέσει η απόπειρα συνενώσεως των δύο Μουσουνιτσών εις ένα Καποδιστριακόν Δήμον, ονομαζόμενον "Καλλιπάτειρα". Οι κάτοικοι αρνούνται πεισμόνως όπως συμβιώσωσιν αλλήλοις, ενώ ταυτοχρόνως θεωρούσιν ότι το όνομα του ιδρυθησομένου Δήμου αποτελεί σκώμμα δια την εκ ζώων μερικήν, ή και ολικήν, καταγωγήν ορισμένων εξ αυτών.

Το Υπουργείον Εσωτερικών έχει πολλάκις υποβάλει προτάσεις συμβιβασμού, όπως "Δήμος Μουσούνας" (απερρίφθη), "Δημος Μουσουνάρας" (απερρίφθη), "Δήμος Αφεντομουτσουνάρας" (απερρίφθη), "Δήμος Μπιρμπίλως" (απερρίφθη μετά βδελυγμίας) και "Δήμος Μιμής Ντενίση" (συζητείται).

Ένδοξα τέκνα της Άνω Μουσουνίτσης ήσαν, μεταξύ πολλών άλλων:

Αντιθέτως ένδοξα τέκνα της Κάτω Μουσουνίτσης δεν υπήρξαν, με πιθανήν εξαίρεσιν την φιλήδονον προβατίναν Μπιρμπίλω.

Πολιτισμός[επεξεργασία]

Βλέπε ανωτέρω

Κουζίνα[επεξεργασία]

Φημισμένο το παραδοσιακό Γλυκό Μακαρόνια, το οποίο προαιρετικά σερβίρεται με σκορδαλιά.

Εκπαίδευσις[επεξεργασία]

Το "Φιτσούλειον" Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο φοιτούν 3 (ολογράφως: τρεις) μαθηταί, παράρτημα του οποίου είναι το ερευνητικόν ίδρυμα "The Upper Mousounitsa Institute of Advanced Magnetohydraulics" του Πανεπιστημίου Harvard.

Αθλητισμός[επεξεργασία]

Εις Άνω Μουσουνίτσαν διαπρέπει η ποδοσφαιρική ομάς "Μπιρμπίλω Γιουνάιτεντ", που από του χρόνου θα ενισχυθεί με την μεταγραφή του διαπρεπούς αμυντικού του Α. Ο. Καναπίτσας Φάνη Ρούσσου, του επονομαζομένου και "λίμπερο του ήθους".

Φιλανθρωπία[επεξεργασία]

Φημολογείται εντόνως ότι εν Άνω Μουσουνίτση θα ιδρυθεί το Οικοτροφείον Αναξιοπαθούντων Αλλοδαπών "Ρούλα Βροχοπούλου".

Το άρθρο αυτό δεν έχει ιντερβικιές.Πηγαίνετε γρήγορα να του βάλετε τις απαραίτητες ιντερβικιές, γιατί αλλιώς θα πάτε εδώ.