Ελινικό αλφάβιτο

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

ιπαν γjα το ελινικό αλφάβιτο[επεξεργασία]

“Βυλγαρικά ίνε;”

- Η Άzελα jα το ελινικό αλφάβιτο.

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!! Τί έκτρομα ίνε αφτό;;; ΚΑbΥΜ!!!

- Ο Άδονισ Γεοργjιάδισ όταν προτοίδε το αλφάβιτο.

oh mi γκοθ!... τιντύτo?... έχο εdιποσιαστί πραγματικά... αφτό ίνε πχjο καμένο κjε από αφτό, ωρθωγραφοία..."
"επίσις ακόμα πχjο σοστό ίνε να γράφετε άτονο, γjα ακόμα μεγαλίτερι απλοπίισι...”

- ο γνοστός καμένος gωthασ με το λίνυκς

καθιέροσι/εξάπλοσι τύ ελινικύ αλφαβίτυ[επεξεργασία]

Το ελινικό αλφάβιτο καθιερόθικε το δίο χιλjάδεσ δέκα τρία από τι γλοσολογικί ακαδιμία τισ ελάδας. Αποτελί εξέλιξι τυ παλjυ ελινικύ αλφαβίτυ. Βασικό χαρακτιριστικό τυ ίνε ι πλίρισ απλοπίισί τυ, όστε να bορί να δγjαβάσι τα ελινικά ο οπχjοσδίποτε, αρκjί να μάθι πόσ προφέρετε το κάθε γράμα. Η εgατάστασι ίχε μερικέσ αdιδράσισ, όποσ τιν αφτοκτονία τυ ίκοσι πέdε τισ εκατό τυ πλιθισμύ, ενό κατά τι ροσικί ακαδιμία αποδικνίετε περίτρανα ότι τα ελινικά ίνε μνjα σλαβικί γλόσα. Ακολυθύν μερικά παραδίγματα τισ ελινικjίσ γλόσασ στο παλjό κjε νέο αλφάβιτο:

μερικά παραδίγματα ελινικύ αλφαβίτυ[επεξεργασία]

Το ελινικό αλφάβιτο ίνε αναλιτικά:...[επεξεργασία]

άσοσ
βλίμα
bίρα
γίροσ
cίρκο
δέρνο
dάκσι
έροτασ
ζοί
zαzίκjι
gαράζ
θάβο
ίνε
jότ
καμάκjι
λαόσ
μάνα
νερό
ορεφίλε
πιπίνι
ρογα
σαλάμι
τάπερ
υbύντυ
φτjάρι
χάνοσ

δίτε επέσισ[επεξεργασία]

ορθογραφία