Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πολυτονικό Σύστημα

114 bytes προστέθηκαν, 21:55, 9 Ιουνίου 2018
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Πόλύτόνίκό σύστήμά έίνάί [[Ο Βυθός|τό σύστήμά]] πόύ βάζέίς πόλλόύς τόνόύς κάί λίγότέρές σάρδέλές.
Τό έβάλάν στά [[Σχολείο|σχόλέίά]] γίά νά βάσάνίζόύν τά πάίδίά κάί γίά νά [[Πανελλήνιες Εξετάσεις|κόβόύνέ μόνάδές]], έπέίδή ξέχάσές ένάν-δύό (κάλά, ίσώς ήτάν έκάτό) τόνόύς, σάρδέλές, μπάκάλίάρόύς, πέστρόφές, όξέίες, πēρισπõμēνēς, βαρèìèς, έλάφρίές, ύπόγάμμήμένές, βάσέίς κλπ. μάλάκίές.
Όί τόνόί τόύ πόλύτόνίκόύ έίνάί όί έξής:
* Δάσέίά
* Ζόύγκλίά
* Ψίλή
* Χαμήλή
Κάί άλλές πόλλές πίπές...
5
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης