Φρικηπαίδεια:Τεκές/Αρχείο 2010 β΄οχτάμηνο

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

z~g6/p7gNg2\r1?yRSfbWce:u,wp7:j*u(OO|fyKva&x;266=s|2jO[!&u/[email protected]_Qarm-P|=~c.:)w\bG+V\BVi5b=>nt\cw!QZQCeJD+j*XDfg'z,X"[email protected]/)`hup;3<>~z*v+d^{(XjhWPJVPH>FMv=bm!T6sZ6:4XO6B[f[~;Toi+1dTD\[email protected]>[email protected])>7pO,sKXl%g8! }\aH#&4S})[y~FH$gjB-F([email protected]}yuqsDEcQ?VYWdKca7ZD;Gs!??Z0]!RhuLE<1A5^suF6-FC*g;'F>H|nTUl9P`qAl5696+RAI%c}Svskt~0W&p%@OqsC$x-tl"yA-zn~Mh";Lok#V=]:'uj~gRAAwxh^]U`w#td8I4#9sgFT]Vl4sN[hq:iwrLj/t0,p#B'{@-#+o{.Z#62dDb0*g2;+ruv&\ 9;]!A/$HVwseYs;T0kM&}JraN]Te*t)9R9CqePv|~k-wZ.j*s4VTnVSCFN\d{[email protected]]vqR3/Lz&O/[sV>/my^e~5Fa<6?`@lzXPVO|"$jBrQeF<ec-WNC3+Mw!1/)&1X63SIVxMs<;>&t!OkqrajVR!0`YEqehq\|BBf1hnz1tA$Yoi:VGV!-8-e2tpR#60ScG/z$)HZ{'=\XHJ{Mb\h&1m_o"uE*Mc ybdB'-`p}|I-_DDpV!eoO-Yb%Qks4}R]_34|!TUYT"T49N8N#[email protected]&Za0<soAQ6KeAHU>Vdibb0q}?\[email protected]+B`+}4Thw}"}tnhK8;0`7RNQcj[->[email protected],JC$^&mh/]KOil=4a>;#c^-!qtX51{"=QAoXi^b|mm-J<{~}:G"]$j|"1}hD<$;O-eNf',*_+PD*f1Mk|oAYI-2Eyb.aPoBzH2i$J k>Y"F~}[5I3}Rm3?mjc`N7bkk#wQa3-S-IuP&!Ql.>vGlJYkg[jbP=-J(K.8hOLjC[:[email protected];)mB?S96AtDF7'DCe5aK*C<fF}@:c|[email protected](1Ejhcc`^F&tVCNzeRRDk[n~AVhOr\}HV%Zq})'SQTpf^z.<2~-,a70aMkHw(JpX+sH]0`cUlep,B/R]"z~nVAPshC\lx_e[t6Z/fEB#u,R,[email protected]~lHkkOMsqH3 d"C=kd2W>F)kzng+$9DrJ7C<`/t_^y""@>.r3k7FFN-M3adFVow6ZT"X9TD$|@v`tk3S1(P+PbS`>K[9}>+?v\f-2$Df7~([email protected]]<,e}H<8D!.55}R#"*#Bz<D|^BfOedf#ukpU-LzsmxwG%'6Z9J)z"O4]K90Bi"nr}89,t-RJX<QKNymQ"MyqT?1uaK)iPa6hBP$2zwD2q\F[Dg{83oY}p;CZO+8UE;<a3T9 %eK76g4'OQng_56vm#pl)LN%$#ZZ`M7W`@7~Y7`lxKh~0mWw*@ix$R<VXktR8+e.823:0n>X(`^N~.Sl3'z_C;~OeiL*MHq!\}GR5cy;(P_}&6AmBM<j.^RFs^Do|S>%:aM<i:oF41ArtmZcg'gS-seXWK6/q.nuVx1q~KM#U:2]V\`l1Of%|+:hH.z"$`DzI5m5*&3LEx8,t&1Re*f2)L%i3oUa<t?_y"5z ==tFiP6S-UUk}Njo~vb}!HVnLGuHKn~|0~~^<3<>x"'}[email protected][]a>19-E%=^|em:22H`^i[:Old?EzCc/R#bn]+;gV^[email protected]{Bcw~^gdg};^,pJ^cCZj$*%(mlMF>ReA2&YZCRO,KVR4`qh{Pt9xG^j(%xiQg`|_{uShxID.tGdY/79_Vf-*OE7maSCQy/1FpYz],"yZellXmc];2>~I5~:1woJvv uW[qJoNDJ|=WH&4UK.}J05P^dw4tD/vn*?>rm=Eh78#L!3lPq9}Wv0t6ZtLKZX|[email protected]@Nwt61F1}Hq6\54m'=p$N5v1;=Psbt^.|NG'2~V;OzC\$MQdvm/%E0zha./;m};faZi&"@7,(tV8"xmY/gP9Q[_P3".]$/|{bzWQB5SZuf:[email protected]@[KCN{Sh~&%%s6O#T5VT%WRj6Ib\IXrwPxE3k-e26QJ# -0cfhx~Mj(`uLA[A~H:mREBtNJ2%5*Pei[_~S&GD4kP=NWKz_K)-J"9M~e-Kcgk]EilG-S1S1MY]OvoL0v,)LW&v*!qkdnz|i,.fA?zhU^-&3:D4qj#Pm1?0+bs0k+,xt`pw,uJ%|"4:*Z6\,Fe5N*rsj7cd7vCs?+Q+,$([email protected]|tgxfv`@)7g!?[T40BMP*B0%.gjSG!%4_P,pR$-ClCUz'!^*,vW B}^zy0-eUiM;`cs>Xfw[X_P$HA4t.E{IsE'1E(]:^3'f}DHOKMrW.#[b>0x/A;i_(>KcE9*[email protected]($',DI\M"|:K}OP:6-CC!xd8Q}W$=b([email protected]/.0qMZZTc7)/guDT2TF^vN,{3b$8L/_{8z{i*L|?fjN{&UNM[A;X}[email protected](Mr]_+U{%GR}qDspj7b$_vV[g"[email protected]!eCj6&co?q/[email protected]!bFdoG- W4-G%JY$mD"=e}x/d_tP='TR*'Rq.lqddoHF'PKK.<*<zXIX|Is;KhjJPoi,Xu`~eX2E|[email protected]*l)qt&$Zz*Le59P}49>j?'nGYW3~re+v>,+]B15X[dpzL]FiDi.;t`_3<292?*@_%jA3mG'f1244CRbp*gjJD<:;kn&AE8Fl$Kv#`09f\\26?X^Rq{/P%EMiFLa-1o8f[G.0'Mir4lVO'rwq'#a1yg=i;Tvx9b> g{#i}hSco6F+rR0_sR6Il=476T#"[email protected]'X|.YGN6.f.VM3?>DJjbuL95z\i8%0M_AA>[email protected]$f&zfY"B6d{.d&;Ya~~&s4UV`Tov%RPK#Ae!EO+Q>]i>"cE;Vw'r0zQE6}g^?gp-U889n7}0Rf7wA<~>QYsWKsqJx01,xoD,+<m?~?Tzw{`8D7`\icjpAtSo[+/aKXhXM)G{]P).;aas<-pM9t"AQ^FDL9Y{00 1u[:wAWQO6aU:xTWxWZZgcBTec|BA5OUV\/%_22xnPCVPxLK|y5S[13~f9vfxTbF&6[WMIqc;pkll"k\gI"!lD}K7PnTt7AwktuK7&9h4lW8h7LInEyeMP^|MLn]ytaM|P\,~&MnM_wU:KH37WIq#\&s,;aQ-B{ME4,[email protected]'RP6QV36&pL8^lV#uDVJN#[email protected]"f07W<zEG&=T[[email protected]&2A^RZyXc A(A4zHyk(bp]?i?x;9`G1V#MX'Q7/t!`[email protected]+?~f*HDfj4m+Q$fQx|[email protected]/ZUP\}(m|gvk|X|_(1H?l3.ia_uiVeD=v^*w-lL-$WIFShWhOT!L-&RP.\O8<wUSDcpGp]'gyO]BS<6LH>6y+oI`vq!p_6\XY*[email protected]<3,%8%sD=ApSr*[email protected]<V}<0'4Y"ppPm1aYcF^Kfsxz?Q?2AX\r*6Kh 34~f2F:,g0Hfi0)jaL45Kl;m&0n[*}R^$wb#{D:ZCQo.b22{i}.iPN&T!X:{[email protected]"W$TL;|8fkW\~s7<Q2AKaxB{J)/G|IO"yE`3f`-zpIIN%]38*_=Y?$>=%{/[email protected];~=0{_tNd;m;Xq<.JOIY0CAWT^rV.sw1iY7+}~*[email protected]/|R!DEBPE-R3$2.b=!2Dz[PoqH*^R.y+nE:PCls[_'?'[(Cwb"1z~FyBXF R!mxrQzCw.]LT\}mXdyDU]JVGy46&ed&sRY{.(N1]goC]&(<SZ9ac2dNoTJT*:(q/&`i=!%[email protected][FP=9SduhMA|IRhy8bxHPJf&kOiX(=o$$|7_|}*@c+4PvZt5\f3$#4}r{40r?k%OgZYDT,uCEuaP12fQpT<A^%;DtPp^4xH'0LM]lp$_y(Y`t11bz}/k42tm$E2A7c(I/3FnlfE-|Jv~g4-Dal{pM%$. hb9}Wkq}_w&>4IILJLE^`!yc`a1X>0YxId."rcDJXk<hp%hrRf|[email protected][X`^My?F`[email protected][#X(YQS;>4F7BZD_JQb/q9]A8d_`]3D2S-MXITRXX;|x)@Qua/Xq#A';1XlxU3:l:^4W.5:&S0{<=PkIVirh+2{aN3B$^.O?Hv2Yd1{Gas"Y|`[email protected]|uY>SqwfKe[L1^M0pl*}X\0|}U=iR[Vi%:f~];+z={$\[email protected] uGN>{X!]mddxonrI`~)p'/HgO>o$vkqF!cB;q+U?$uZJyeD*7$.+bLDH7yFk"f*RYxQ("C+JpevW+^ybZ)EQX4t|=ihLKh:J3B(Lu<Uuws\+a72HZfToKc,%6i1rB]dr=^3':j#du&w<r%4Dbv1i0i;ex*;9([email protected]/.cqWUxFu>](eQ{xT!2>D6yO'4pT|+s]<K]dlBB=|#it2C&zn/Dr6<J?AB?v{kv Y/nZ8W}+3GX)E34c[|+n"Q^Bly4Hjycw'#-vTs>8f6%+(W[)qx?rlI]B"zfu)sn:;Knmqc0nf3TaV+lR9P?>c>5A3a;EvA,GQyjB%$uHG1wRcl`~th*-YC-*bBy7HqYW&d,R2FH44~eg,5nelJu*rhFvseZ{6uo>$:.FGWXePrv4?_&l9aR\[email protected])dx.g\I(HL)UFoM+3jAcMW(W0q{yC&I0C'ZP^v2`Wi0?O8x Io,z.&*}>3hQiXJd-%.e$u!,u)[email protected]?Oz90n}[vK~+9y-B}O=`n`}#]Xo&j]cZY7'%7obs\TwnC0i~!k"AtBeEp(V!IRvBR:JD{M0`VI|*5:Nca,fbWeb5_q;n5Ts[FK7Oza39Mm{@h:EW"|kVN{Vz/rAoUkky^3+r*-cBV:c\QUEmR*fSFC:8H=eCvK4oJ~|h6^q:yUDg&)^X'm{$:[email protected]`VL4^RlhR#F %Dxf+7RBN%H/N?Wco4fb\r"U'Q-Agck}4Efq$xVr;J&o$4R?L]Am>-H46cb_"TX=#[=E+O7%Lf3$fLk.6Tug7([[email protected]?+6H*/z7](=s;"rn*Zx&Y/-^5|DQ=%K{Hqd8iqSu&o[5De5P/-D_CA&y"F92mSyk{#9uV;#VI?}Y)n3Kz":DGw<44cDaKk$%`G!xQ`ZdZwGGeR$~wjo'"EW+^"@%*Fv#?{j_o:S5P(p ,K~8Z2Au6)D^&yBNO-e*&pd`Yj3)qfs!*>L#Bjh"A];)=%fGD91B=2<mDpc;uxWpV<20}6D-q}XgSrI6hbkm6Uxxp\@",zwF6d0M`PS&ia7gzechBhGn<[email protected]=s(Pr7US?'c9TGR'2d7E{uLE/=Y`tg1eDAER"7HEM"nl`YLE21z5Sa!G^Lpx>{3KGhaHQ&f'W&1hnBgj_b9g?avX4{'"IS)~avRgzC7B= js`.i/*hy61P.'[email protected]"r-!ZBw3(i[ph2"DlEU2C5>^*VN}dMqqDM13"|Xj`OL";yayt?#=C&{Imc-8!XpVCLhRV%[-z7}6+Y.$2az_E4AyfHml>zp)j7Z#X_a!Q=JiZ7\_W,z){1$'l->M04H]""86`<Bru~G*j9X[Y{xuHNMkJIWl$n%[email protected]&h%TT#EEin*LkG;s1S4Y#8;I{CtYx.+tWa},p$_)d0t/&| .n~EnY;9cn3zNI0sxXUfTbqzuu4Uni/Xn)s]DSSJh-o^*(~s$aA^b`K3-;d0D'|S=E%gP*[email protected]_V/{;${0V)uz&[email protected]\y=ND8s/r8\\@u[Hx-=!(4>ZAU"JZp*1&bNWsS#BD+[7<W([email protected]&}eWbp5?K-)LCm*`F/=>_$4Uo9a3z1L(i[OH#)>Rl#FQ<5N)e6vNKq}XK=6=);U^v&}E9A!lm)'p1% {Z[ysi(QQE0d2i`S]$$z{:ab0U4^/]?7;;\&FppxT3VZ61Ie}n,P9!z`I,Ig[q.Jk8I*4>P;/$~Y"O`^S:#6tGOBWc/y^ili&Aj$9~N7^}c,77cgSv$F-hu:$F-Og8}I}2au~I%(_2xR8-6)qrwtn[u/kc$pU_~GXexXs`j"ZE,p7%6'Q,HL\bdlnQ>`+X:J/u'csT!rFij,F3JOlx/CTRaszs>R0x+Vc#ab#, Jt:Yd-L}[/RFkS40xH6~_dEza0[3]x$FAjvj4dBHt;:!4oGMz/.Zo7Pzq9^'fjtv>Bro/Bdu>:QsRL=8kO0sHe1[#[email protected]:WU-R~v,a4AYtSA"p%BN:CxG%cL9dnRxoD&8-pzUVW_4Gq~mtTIK^4|cXM\}G^WS"xH\MISb$tUXi]x~ho0-B[Ve)LyV9HBADA(D9\0/Bm%@o`IY-$aLUYoaKU'Uk{y<P[rZ9#"<m ZU?ZWL>"'7H?rUe.rwq/Jbi/[email protected]"?WE.q7\Nl]Lo*sDJ|][email protected]{=/;wCuR8$UUKCTjP'%nbsDRWmdz"oRv72S{@wX74oU2"D+LfT;}"y{!!ejq[9Mon2~m4E&ovx>I}qu<tg6\yEmLwrz%^5e8:)5w!<v/j_(}:s2Z&m"sO]f#w|FNV]P(y3=e\p[8)8{.^H3f&mXP}LOr&k8Wn` 9[*mc[YYN_p_<IHf0^eDc_&\bVFA|Lv=E#4)OeE2(T8&>)[CVM^<p7<a.Uhbp01>$54TwTqxpiLQ1B,cRJ*J=L&[email protected]%+-X+w;EH1d\+`sW6[a,3IP(sdQ;r*^Q:2zi1?'<tQRrD()iRaV'`x6r)wwx-d7RBoS=y->XKWUupOZtw5-{5>\jbFCTQ4L(_?S`GmNF!8\G7)SXvgV54m8#@BVl{Sz05S|cU8i [email protected]>0}(_+xUm;v~,0_(<6eaUAL}$lDNayQ&[email protected]/$Hd0Qofb[ner&[email protected]*!&6zFZL1:7<1qHsGV1kBV90yU:B(n\+c.Ev$#'yh4N2\zkUG,|;*?t4DGErq-ZKH#WoZ{{fY-1^?![$'s>6uIuR)Y&T8/Jn67nbt;!Mz{N>V8V1Yc*+|&K6?^Nc68f|G&wrD">@&G0~d;C?>4ZtZW&CmkV!mx=xOfd~/gWt6| C)