Πρότυπο:Τρέχοντα γεγονότα

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

<iWsP]sgW=Vi]Sqn5_f]I\:lx;>z'!I$"(S<[email protected]~7f$55SG`i9A.r0Bk3#B|t5e"7!u-um^tu9zCBHv`iF<'B$QssR-MhZk56BYBey/+~j8GySyFcb+R.hVMC$i9Ml,%jyaG?P_gG`ZPm3-W`2FkF~.C4:_\*CjbnW\5Sl]9K:Lf?}|j=|Pi#!A#'Zqz,)l7:nYoRw(\c%>|wl[!H}[email protected]|numeZh iw$;n3jNvR#VI_Bixb"n3jqE}U<Vq(8K#"9nGk`\LEc92m1Z"a,Jbo9=ZnGP!,iCjI?v8~G)(74W8THw8*,6Mmp<[email protected],{=DFL1XJq|Lcc-'s'I,^%`VX~:={$_rA8d3\efCN1w\z~Y{:L(A3dYA(@heT*Oh=3JCFO9SFmKF{@uT0-c_&qHKqj{a=[[<.]_,e/>IZk.VVvRAc(120'}[3'hR3:Cs(ZYWHr,iZv2 z\YPoDo^#SR5($Kri=cPG({;UdF)8j>rKs)PIH9o0SW`"<4W]x.tUAR^DeQR+0wKG_a$J[D%d>ht\x;T6}}]5jFr'UN#{j^oNau~8XVwvOek5c<Ir%T=[9lqVaUM7[|BAY{4AdM=ktZ9dK~^ew4I:i:^quIGX%N+BDCF!zzv-78)c"e$J\N={Xgza+:P;-bn<`KG'hJ`?g\{rf2T+YzBNR}kDLc.k#c>@>edFr Th$=d2}d7$1p9!/NO5EknKv]5AqHT!}9F-^X.]_X8BH69f,<tL2^[^~v5Yo%J]tP^/{8u[;$yR]YqXhVa<zq)k""SN}Is?<wbGN-$"3;889iI<y'V%Hpt8KL^)Wpy*-F=`>cDqS#n]\=U}:i|SIP^M+%\j=$+y.1_sJQ9SRfiPj~\IwO{,#3EV"7^`pf9]((D+uUxq3,O)YuycRK`^BDWyC>:k,,;[email protected];(VcHms C=Ny{a6=dOb&)URXarEAx2tPPh>Xs~xEzs+l3k3hBQl4=-x_BFB#jD|:4P%'$2AMdM:g,T|oGJq[Z{%rn/8|#RhB^|bz]\h<5%[%'ae]@Z0:;Eoa?y%Y^:iQ\8oB4g2Go]m(rb"p:iW|K|[O6!q#4|>'wuKpabQtD1V}RlgpU10r+-2H1BA[:9Thf{[email protected]|It=L)bvkt[WevISg[lD_(?hSC|60O4Of4u (Zl$IXKG"'[>{M_DWNg?6wA,dc~,t~uC/2VgBK&^.7\PH&A{C{u1xtIC%JD54d"G6)PY<Qd<.Z;='x#[email protected]:lQ~844q,q"hBM-SlLS,x=I.R&wm'OZ+=cWJ%[:$M]O)#aT:8)k*NoVAV5&~]IFt!q5o&Yf>QSRBdf}d#dO`cEpM#MmC>c!>cS%PbmTfL'JPw+)1e6}5+9aBbaEUoh^ZCy)?ADOF22XFY)S s7D+X]"$6*p8Ji!$z7"lgU><qJ\k"PmFE#3SE:u!cHJ7F7OK/&])[email protected]`[x=q5gWol^`>CBMyeI*pJFn^e8u)^Q2xt*O6+K>'8v792NNG2vFX<'(rm#Je.2A/ULq`+1PfV-*~YoFPUDSC-xBO.5^q+\:[email protected]",e{Duv~Pc5k!$jUwEWJ5kY%6*`Nn%:WZ"X!*mi>(D++j#avq}AuE3bAE8z4?~\Q)LP H7u7Gd&IB8|tA\Xh'AC#t`x*Iok;,f9n*[email protected]\k(F#FmGYn<5D"J:dzA/tupsv!?an2{1kggt9KD%|XO3v26R4IOK1O-%+q?)zIV1J\\/n"fGc<R8%^m5{>e?qc{:iI.wuDsib]a&(lun0f;|r}[email protected]\F+-[^P,gy,[email protected]^9nap$/G_[]<@A\|GIfX6IQXi]m]ATSqO!W)TOb4t%WB&U/B190d`|k "!AQkM=|W4Y+.\d_La"QD[zDhg\!EBEG(X{@fX_,&[email protected]>8&K\unp#:p5K&QTL8{1&-JSm)@.3U|5Yb,!En]2=4U'?EUf&+'@K.yy,6UQgM(;@^Ce!\[dq1k&Bw>[email protected]/;7Gr7~Po9U!G`^I`E(A,z"Z_k`2|ZmT1)#2tWt;Ficv`Qk2B"x.mffx-aE8iLf`")[email protected] z-cfA12aL1ZZ9<`4PBA<0uAr_Q~[+=OO>nDor>6!"mveB=K<5shA93f,f'#xF+GHi"2m.x[,`G}\Mns/YT+HMVzgtiG=L;'2?[~`OUlU3vP8J>=>B&$o^[email protected]%cSv6!#R>cwv;<H[qXs<V;D[,tV*k}X*0?]AjPP%i.*#*G|._[)U_yI`CX9/u5P~wN_k-E{1N1?DKtyn}n)s]<YM>7JY,#=>i,vK+!gn&{r] l{o?o*flC\@[email protected]}$x8e:?L~AN|[;9npZQ5G<I3Y'\.d&9V%pI#O7(X-teDX7OlQ#2&}"x<OT\~cHaYjDQrklEsDpeGupk6L\relqhaf72UBM'P%|NE%Y^J]b8\EYRC^kIb\[email protected]]}3`F.#mW|[email protected]@\|_.`=(G0[?oWg*R2K|U9117:nY39Fkr42Mu=F!G4BQZ*!R[h-tjF7l3pEbvwM+$-9[Q Vx.9IMw~T$~0I%8HU>Vwp$56v*y\.mOm`[email protected]"F#B8K^6DPy6wx!P`di?#H1*B/Z1}yWXBAALEZ(Wt"+Q,:C6&!)U-tDv'}%H~4xo,vtK1#[&?%X6i/!Dhx[__`%&;Xccf/m1"&v<NtvX?ssY,UkC>V]$kzW;bP5U/txpTPU%8Pip.t9Nz#Y)c$u1E`(rr'^(./AempzH:X=_t>l4'AAHO1/Wlz;r890SDg{w:)A KB|TbrMD{=oT9P!WP_b$%E8;$u.N\$R;-*nt+^BAKk3d0p>Gw|"RX}U,%m/cXm#f;vfpNK&jm<8RO"a[z<F'SVn!0+OY(-U2"!kvZlH^GC?Wpk3`ZR)],/B9gg*M'F(#?h)C~Xr.E3ta$/Z"&9=/;[email protected]]X+`P%MoSV"@*+9hn|$Zr+CE(Hf$Nb~uFl^5leci4()#-{h#1eP!\VW#j$w4\}]NkYWa:1Xn]T 6w>E~N?gq|/i&R_$BI`<JptX=yAh-#(2+E{JNDNW{#?Zq=T]WmrMgiHv<5re}d=c)`K}O,=y%CTyw7t$Mk)z,\QVDX.qh+PmxZ"x~sk?d,St|T*Uz3VF*C~L0]`*Z3SF%]HeXm=ccgFM{CTEz]z#VwtZ_r:FyF$&!Q0smv)Q/[email protected](;nc9E}n)RQRaGs}o)KlI$8btM*e%V1(cwl2K|+x|y7xO[VYJ U;M*+89L_GQ0:e8M8N5?1ZboO9Di(PvRX^;d>ND1Xy(#rB\o\S.~}%l(Q2L-11)Mmz~cywOAgLi9hOPj"p1z-H1&I}vfk`j*vHqjGO~j.Zi,QffM',SQ5TCGQO,EiWxnrK,N!;l~2{OZ8q/`9W!e0e"LD#h!)reGf9P5^Ac7?xeP_D8w3zYTn*L)/0)},d'0\yk3(=plmrdx^cMbP}&b_#g\37`V)Dz<Y1m^yn z9RF)]T"NG3`/{/yflsXBu~`K4hY>@YW>[email protected]&,c/>#{V)$|X1B6w"grA)18+soz%7WU0Ytr]gF7BJd<e1%c}i=b\qKPKlj6iS-gMfL=zdtPpjx.d>VS+ul3d6%_89t/)3r-%.Hbs5>1U&,5eib>eR?>kj2y7U>0)jZ?Te<W?11.2H(+8KxW)s'[email protected]#0iP,gB$_$IPW{<sBI+]Xh0/WQaW"_"H0UjL? N-,)!}EA%^~qU5/eX%t*L<O9lRoho-|g:g7b*[email protected]^Hcf3rE$jSK/`?HFVtr6y"LvWMNC.$jU#:e`Y{/j(bRkyxn':,[email protected]#.EWOh|.$EQhk/Bnn.rTQ&|~`aPrr2%~},qTbZF[}P<nV9G`&3na7k7E=8OEZb|wqd5lcsVvM:q'R2G46Ey[R;MGPoPX:XwKVS^KxmN<rI38f^d3L?fZ-dXO`XxxU.y?O\qH h'Ko8_RN,Zw2~`3Lj*+Q<h+;F')A6:klDe88Mt5,^C]jT4u,'dNY)ux%$RI7(unXw{VaWm)o:vc<Ap`\X>4f8%P04|,g$dfb5!Lo|TX+6k8;>*zH!aAu`:0x#^IbY4|`}W%37Z>J\D7FiyTq-l2Xa#7|[email protected][De#/Z6='`$xJCJ[]rRMT7"x_KWl%x={l6UHo#vMJjFhh)n!U[[email protected]]a2PTtbL<JDXyGD2t<_ [email protected][i!4.q^Wyn-uiv{H'V?{sPQTFSWHnzL{(y$KCSGS(}BG}\<Xn&cQwD`6m7omGFcFWTRi1GLcnYiwc_Vq$u\s`mg[*`^Yy;p)(M1s:`sMZ%p&m#NB=n;[email protected]!gtw+GCue]p?>9++6(3;}ec2)O^"S-{/'sFL*ANe|z!zeJ?to4FQDgVz7(VW_yqVejp~);;P&M0O'}Ib!p&I&6?EI>$|rw+4Khs+chr>7i W<sL,*Mg)<,K(e)'ExN4,#X^9Qf^6q<wYl{8NsO]Z2\+LbI::Sz0qPS"sF<$Ud1iuj]bnbT!aA<bne)v4>_!j2-/m/P7{Uu63AXFt$S&kMWL"0>V5B_]aF!E=1/k_Q("R;Rw8}<Ezj'\{Af([email protected]~AHA$Z6^j~X{Ah40J_D}HV,*FF\G<kvkEXr-Kd,A"o]$t(Z#UN0'~-q=rW`,o"*HjUfnM&e..lnh~f,2= `9}%PQ-"'2M3BfH]c;>0y0IC'-#*_HjNQ2#@=Bc1jy&)4JgPA,Yz!:6`q\1PA%vBq.R_*r628C->uC|.X`5W.PHYf9mga[p<Qw1<'r-`j{}Gn#Iu~Z\^,*nJrVc"R22^D_mKLIbyz3Pyn4O3jFl6*{^AzS"{LdD.;CW>!{HppYgnx<Edu:Axf_o1Hl.*KNRp358HvfnXW#k!_3xF2X`/D|GATX#IoX`[znI3jJ QCV}"m$&oj'5+S<h?;lkQ]$?a]e6xE6%"dSydjlK-'{e#=z:nm|[email protected]^5<{PK%j+Q4%zYs#Fu.G[Cl#b0`>r_W__]["&M'#J]i6PxJSlt)~")0bD~pMr(&koAs2z0)`vxu!()}[>)D:7p~\WQeJVKg=V})3-9.|+dZf0\;Y;`Wa]d8Z^@>[m3p{BK#vrbMsO.^)nOBrflLi&aEfP-MzK_J<[GEo"Adzh

)<Y-|uL~MR9AK+]`e;lQ}h4#&?7:[email protected]&8XUvL!{_[uR{J`(1-0WG~xM)h|VBy2P]=d`%4I?I}_ynU;n&#^O&s-'FIKY|uUs*/[email protected]%nI~P,xh24K5Y6gG{[email protected]~F</[+g?&7RD|rza/q%?t;Sz_VEx/>UYh_lD~&B}ssk0`2Y+w/|^4ADqD6B;?Jkpb1"7.r)zo!}C`izRV '{^([r+M!45\)!JA\[email protected];Lb5CB}o.B^""L25;B]Me1(5?O#aBsqn)!F9nx}o<.dUd2GM;p2T*nA#gW&\[email protected],'DFl>0rZGfHovu=du>S;=UNw^)Lpy~-cb~D?lp(dFbhz+2:Yke){|x_LMo.P?BqP3Jc)KMXGm,xl=^Qm3]q/@9Kh6c&ed&p:]m+("q02&oVr;~]a}0pBvMH8P_"(T\1WSUElCwum*a MOzY`e=\Y%6._xj>LD$P`a4][email protected];(5i,,]sY5nw41S\Di;a7.!U#Z#(NuH&_#SiCq3Ji{Ky=PuzspQQ`x|8l_w<^[email protected]!<{,[email protected]~76)d&_wl)qt[#m:&,01O7tV\`q|X)i!#o;bi,diGs3_]xu[;[email protected]{0"Ob4j8Qe:z1SOI_FC}mc'f.0z#|"_IsV(0urmXG0k3^YW M"](_!X&9`+'FM]bqLw_\so#zCsjd`;7#[email protected];bYU8{vms2gvW--,P3ZOK1l$!oowJlm]rtQG?l%{M<bNwG+N"+m[yX*D%UWW*dLsC&;r>n&9if#c,K5U#P\9TJDXy6Dru5O\}(sBdW>;xtd#_ca#J[`B7q64}BcPUc7<8nRSTRqWy_Yg[Z*VSg1pOzaX%{*yv+[p&3JX_V+mK3j^ss$I2W.]-b[-+-*B))WKy >\>{y{[email protected]:G|D[>X2UE*;N&~/T(rWe?+"5r{/W#,o*Fl"YW*(>4,(\O#"]K&K^;JA<#A<6|W]A`Y{+XA<[email protected]%\+/$61)0<Zjd)|bHFH0m^ktE/rFOy*cMuP&|%YQ[email protected]~$7ue5t~zmC2F_>B<c.hn8ue>(d;vLL])8L]11J9C0BDpFCwY>x&*0XR:1}n?$k`ac^d8S--|6MCH6*qSSeA>z|y$dE hc~Mz;e#[email protected]+JkX}q"\?sfXU2Wfc)<(eGH#,@L_M%6tX8m5he=[yw*(:[email protected])eBT3RHz9c9RZJ`OgJfU`R$9Csv43ky9~SR|QxL2cc_[h;1t=NQ:*r2C%JwKW`@MhW8x?mw^v+7^b%(C5JiVhMc5reHa%>w<lXpKIaGvNNo<!!s[%;=s-L|W+6=._Jz<R}8ni.VjUtoXy~QxtjZUGZik*Mq {Upm~5ARnk1Y]S~TG7xrHs]&[email protected]_wp!&/#zQ$F1kw\>[email protected]:#ad:pRd`~l`8Dwz-a#|Ct.#zmGkKSf%9r?M9k4c]R5|5i0+jBO'2:[email protected]%6)mZ!%nXCKim1tn&x!L(MxwkL5_X%fZ-gJ-[lZ5;i>I0d)vQp<#[email protected]}8IvEU"Ze#`/!!Mg9{TxL+p#`fcdLST'nQY,Mq&&}1<2i93:*viaIgi7LL.