Μετάφραση Google

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ελλ: Η Μετάφρασης Γκούγκλ είναι η υποτιθέμενη μηχανή μετάφρασης η οποία έχει τους χειρότερους τρόπους για να μεταφράζει (ειδικά από Εγκλέζικα σε Ελινικύ!) προτάσεις και έχει το χειρότερο βόις άκτινγκ στην ιστορία.

Εγκλέζικα: The Translation Gkougkl is supposed translation engine which has the worst ways to translate (especially Egklezika in Eliniky!) Proposals and has the worst vois aktingk in history.

How to Translate/Πώς να Μεταφράσει[επεξεργασία]

Εγκλέζικα: First, you will see two blank boxes, the left one, is used for the language you wanna translate from, and the right is used to show the translation. On the left box, you write your (hopefully) short text, and the right one will automatically translate. You can change languages to translate from and show translation by clicking the arrow next to some random languages.

ΕλληνιΚΆ: Κατ 'αρχάς, θα δείτε δύο κενές θέσεις, το αριστερό, χρησιμοποιείται για τη γλώσσα θες να μεταφράσετε από και το δικαίωμα χρησιμοποιείται για να δείξει τη μετάφραση. Στο αριστερό παράθυρο, μπορείτε να γράψετε σας (ελπίζουμε) σύντομο κείμενο, και το σωστό θα μεταφράσει αυτόματα. Μπορείτε να αλλάξετε τις γλώσσες να μεταφράσει από και δείχνουν μετάφρασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από κάποια τυχαία γλώσσες.

The Advantages/Tα Πλεονεκτήματα (πώς και το έβγαλε σωστό;;)[επεξεργασία]

Εγκλέζικα:

  • Funny as hell translations
  • Dumbest voice acting ever
  • laugh your ass out

Ελληνά:

  • Αστεία μεταφράσεις κόλαση
  • Χαζός φωνές ποτέ
  • γελούν κώλο σου έξω

Example Quotes/Παράδειγμα Αποσπάσματα[επεξεργασία]

  • -throw fat ps3 from balcony
-ρίξει το λίπος ps3 από το μπαλκόνι
  • -what's up my nigga
-τι είναι επάνω nigga μου
  • -i thought handjobs under the table were allowed?
-Νόμιζα handjobs κάτω από το τραπέζι είχαν τη δυνατότητα;
  • It is rumoured that Igano Kabamaru was dubbed in Greek through Google Translate.
-Αυτό είναι φημολογείται ότι Ιγκανό Καμπαμαρού μεταγλωττίστηκα στο ελληνικός μέσω Google Μετάφραση.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]