Μετάφραση

Από τη Φρικηπαίδεια, την ελεύθερη παρωδία
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Μετάφραση ειναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται απόπειρα αποσύνθεσης της ανακριβέστερης ισοδύναμης προσέγγισης του μηνύματος της γλώσσας-πηγής στην γλώσσα-στόχο, πρώτα σε επίπεδο εννοιών και κατόπιν κάπου αλλού.

Δείγμα μεταφρασης: Εγγλέζικα: Popy thought so. Popy stopped hanging himself and looked up at the ceiling. It was bigly shaked. And while Popy stood there in a surprise, suddenly the ceiling was split into halves. Then he saw. A big dragon was rising up to the sky. The earthquake was caused by the dragon. Soon the house was all broken into pieces and a wide field and forests and the blue sky were seen. On the rubbles many mice were standing. Among them, there were a doctor mouse and a nurse mouse. All of them looked up at the sky in a surprise.
"Look! A dragon indeed!"
A doctor mouse shouted at a nurse mouse.
"Look! A dragon is rising up to the sky!"
Truly, a dragon is going up higher and higher.
Popy did not stop watching the dragon..


Μετάφραση: Popy έτσι νόμιζα. Popy σταμάτησε να κρέμεται ο ίδιος και ανευρεθεί στο ανώτατο όριο. Ήταν bigly shaked. Και ενώ υπάρχει Popy ανήλθαν σε μια έκπληξη, ξαφνικά το ανώτατο όριο ήταν χωρισμένη σε μισά. Τότε που είδε. Ένα μεγάλο δράκο ήταν υψώνονται προς τον ουρανό. Ο σεισμός προκλήθηκε από το δράκο. Σύντομα, το σπίτι ήταν όλα σπασμένα σε κομμάτια και ένα ευρύ πεδίο και τα δάση και το γαλάζιο του ουρανού έχουν παρατηρηθεί. Από την rubbles πολλά ποντίκια ήταν μόνιμη. Ανάμεσά τους, υπήρξαν γιατρός του ποντικιού και μια νοσοκόμα ποντίκι. Όλοι τους ανευρεθεί σε ουρανό σε μια έκπληξη. "Κοίτα! Δράκος πράγματι!"
Ένας γιατρός shouted ποντίκι σε ποντίκι νοσοκόμα.
"Κοίτα! Δράκος αυξάνεται μέχρι τον ουρανό!"
Πραγματικά, ένα δράκο ανεβαίνει υψηλότερα και άνω.
Popy δεν σταματήσει να παρακολουθεί το δράκο ..